Kompetens

Att vara kompetent inom ett visst område innebär att man har kunskaper och färdigheter inom området samt förmåga och vilja att utnyttja dessa kunskaper och färdigheter.

Personerna i ett förändringsprojekt måste tillsammans täcka en flera kompetensområden. Det bör inom gruppen finnas de som har verksamhetskompetens, teknikkompetens och förändringskompetens.

Kompetens

De kan finnas några som huvudsakligen är kompetenta inom ett av områdena, några som har kompetens inom ett par av områdena och kanske någon som kan sägas vara kompetent inom alla tre områdena.