Roderlogga 2010-05-22

Ett ramverk
för verksamhetsutveckling

- underlättar kommunikation inom och med företaget

- har tydlighet och enkelhet som norm

- innehåller arbetsmodell och praktiska verktyg