Resultat

Målet med en förändring måste givetvis förtydligas om man inte ska hamna i en "Alice i underlandet" situation: ”Om du inte vet vart du är på väg spelar det ingen roll vilken väg du väljer!” Målet måste kunna kommuniceras till alla medverkande om man ska bli framgångsrik i förändringen.

Det eftersträvade resultatet anges oftast i finansiella termer. Inte sällan handlar det om att vända en förlust till en vinst. Det kan handla om att skära i kostnaderna när konkurrensen eller andra yttre omständigheter påverkar omsättningen.

Det kan också handla om att höja ribban och anstränga sig för att uppnå en ännu högre vinst. Man kan t ex sträva efter att öka marknadsandelarna vilket kanske inte på kort sikt ger ökad vinst.

Vid sidan om de finansiella målen är mål angivna i tid vanligt förekommande. Man vill ha en produktutveckling klar före konkurrenternas motsvarighet. Man vill ha en leverans av vara på kort tid eller man vill ha ett förändringsprojekt klart på kort tid.

Kvaliteten på produkterna och tjänsterna är kanske det viktigaste målet för all verksamhet som ska leva långsiktigt.  Resultatet kan t ex anges i termer av hur nöjda kunderna är.