Resurser

Ett förändringsarbete är beroende av att resurser finns till förfogande, dels för själva förändringsarbetet, dels för det framtida drivandet av den förändrade verksamheten.

Oftast utgör de finansiella resurserna både en drivande och en begränsande faktor i ett förändringsarbete. Medvetandet av vilka de finansiella ramarna är kan vara en viktig faktor för framgången med förändringen.

Vid sidan av pengarna är tillgången på kompetens avgörande för resultatet. Det gäller dels kompetens att genomföra förändringen dels kompetens i den förändrade verksamheten.

De flesta förändringar ställer krav på ändring av informationssystemen i verksamheten. Den genomgripande utvecklingen inom informationsteknologin ger ständigt nya möjligheter samtidigt som de stora investeringar som gjorts i olika system har medfört en tröghet i förändringsarbetet.

Många verksamheter är beroende av vissa strategiska resurser utan vilka rörelsen inte kan drivas vidare. Dessa kan bestå av strategisk kompetens, strategiska komponenter eller strategiska system. Det är troligt att man i konkurrenssituationer inte är villig att sprida kunskapen om vilka dessa resurser är.