Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling
Verksamheten kan utvecklas på många olika sätt. I kommersiell verksamhet är ett av de viktigaste områdena utvecklingen av affärerna. I offentlig eller ideell verksamhet är det andra värdeskapande aktiviteter som utvecklas.

Verksamhetsutveckling kan bestå av produktutveckling, tjänsteutveckling, marknadsutveckling, kompetensutveckling, processutveckling, m fl.

Hur verksamheten ska utvecklas är beroende av situationen i omvärlden och i verksamheten. Utvecklingen måste styras av verksamhetens ledning.

Kulturen i företaget bör stimulera till ständiga förbättringar. Dessa kan initieras på alla nivåer i verksamheten.

Genomgripande stora förändringar för att utnyttja nya möjligheter eller möta hot kan ibland vara nödvändiga och måste initieras av ledningen.

Drivande krafter för förändring kan vara utvecklingen på marknaden, den tekniska utvecklingen, krav på hållbar utveckling, kostnadsjakt eller att en ny person kommer in i ledningen.