Mer fokus på nytta av projekten! 

Det svenska näringslivet, både inom privata och offentliga organisationer, jobbar ständigt med att förbättra sina verksamheter. Detta sker bl.a. genom satsningar på olika projekt som är omfattande både vad gäller tid och kostnader.

Projekten styrs ofta med hjälp av någon projektmodell. Dessa fokuserar normalt på tidplaner och budgetar för den tid då projektet löper samt i vissa fall på efterkalkyler för att följa upp projektets resultat. Det är sällan som den slutliga nyttan av projektet följs upp. Det är också sällan som man gör en förkalkyl där den slutliga nyttan kvantifieras och ställs mot kostnaderna.