Drivkrafter

Numera är det allmänt accepterat att vi lever i en värld som befinner sig ett tillstånd av ständig förändring.

Drivkrafterna i denna förändring kan komma utifrån eller uppstå inom organisationen.

Externa drivkrafter kan t ex vara lagändringar, avtals- eller regeländringar. Det kan också vara opinionstryck då det gäller miljöarbete eller aktiviteter från företagets konkurrenter .

Interna drivkrafter kan vara beslut om användande av ny teknik, egna marknadsaktiviteter, kostnadsjakt eller personer på nya befattningar.