Roderlogga po

RODER har sitt ursprung från ett projekt i Dataföreningens regi.

Projektet bedrevs i början av 1990-talet och hade benämningen
”RODER verksamhetsstyrda informationssystem - hjälpmedel för styrning av informationstekniken mot verksamhetsmålen”

Syftet med projektet var att på olika sätt underlätta en god kommunikation mellan verksamhetsansvariga och IT-ansvariga så att IT-resurserna på ett bättre sätt skulle kunna stödja affärsidén.

I projektet togs analysmaterial och praktiska hjälpmedel fram för att öka det ekonomiska utbytet av informationssystem i företag och offentlig förvaltning.

Sedan 1997 har RODER utvecklats av Roder Konsult AB.

Hösten 2012 såldes hela Roder konceptet, inkl varumärke, till Tenacitas AB.

Hösten 2021 såldes hela Roder konceptet, inkl varumärke och domän, till privatpersonen Lennart Gustafsson.