Verktyg

Vad är verktyg?
Verktygen är erfarenhetsmässigt utvecklade och metodiskt effektiva instrument för att stödja konsulten/verksamhetsutvecklaren i sitt arbete.

Verktygen har olika karaktär beroende på vilken del i arbetet som stöds av dem och vilket syfte utvecklaren har med användningen av verktygen.

Verktygslådan
Erfarna konsulter utvecklar under sin verksamhet verktyg som hjälper dem att vara effektiva i sitt arbete. Roder har samlat sådana verktyg i en gemensam ”verktygslåda” på internet som är tillgänglig efter avtal med Tenacitas AB.

Avsikten är att hjälpa både erfarna konsulter lika väl som mindre erfarna så att de kan åstadkomma ännu bättre resultat på kortare tid.

Filosofin med alternativa verktyg
Verktygen ska kunna användas av flera erfarna konsulter. Erfarna konsulter har under åren arbetat fram vissa principer som de följer.

Vi vill ge möjlighet att kunna arbeta med olika typer av verktyg som väljs av varje konsult för sig. Därför ser vi det som naturligt att det i många fall finns alternativa verktyg som stöder alternativa principer.

Vi framhåller inte ett speciellt verktyg, utan det är helheten och variationsrikedomen som bildar styrkan.

Vad använder man verktyg till?
Verktygen är till för att hjälpa konsulten i olika situationer. Syftet med de olika verktygen kan vara mycket olika.

Sammanfattningsvis kan man säga att de kan användas för följande aktiviteter:
 • Analys
 • Beskrivning
 • Gruppsamverkan
 • Kommunikation
 • Informationsinsamling
 • Kalkylering
 • Modellering
 • Mätning
 • Planering och uppföljning
 • Redovisning
 • Utbildning