Roder grundutbildning

Anmäl Dig till Roder grundutbildning
Roder är ett koncept som hjälper verksamhetsansvariga att fatta företagsriktiga och kloka beslut kring var och hur man ska använda sig av IT.
Roder överbryggar också den kommunikationsklyfta som ofta finns mellan verksamhetsansvariga och IT-specialister
.

Målgrupp
För personer med erfarenhet av konsult- och utbildningsverksamhet med inriktning på affärsstrategifrågor, verksamhetsprocesser och en effektiv användning av IT.

Syfte
Det övergripande syftet med utbildningen är att skapa insikt i Roderkonceptet, dvs.:
• Roders referensram för verksamhetsförändring - synsätt, modell, verktyg och plattform
• Verksamheten och informationssystemen
• Nyttovärdering
• Modeller för arbete med verksamhetsprocesser
• Verksamhetsprocesser på översta företagsnivån
• Erfarenheter från genomförda och pågående projekt
• Att leda förändringsarbete

Datum

2012 ej fastställd.

Plats

Ej fastställd


Pris

9 900 kr exkl. moms. Avgiften faktureras. Betalning erläggs före kursstart.

Detta ingår

Lunch och kaffe båda dagarna. Dokumentation: Synsätt och modell

Mer information

Genom kursledaren P O Persson på e-mail: info@tenacitas.net

Anmälan

Via e-post: info@tenacitas.net
Avbokning

Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar för kursstart debiteras hela avgiften.