Att leda förändring

Frågor inför starten av en förändring
  • Vilka är de drivande krafterna bakom en förändring?
  • Vilka resultat förväntas?
  • Hur ska värdeskapande och mätning ske i verksamheten?
  • Vilka resurser ska stödja verksamheten?
  • Hur ska förändringsarbetet genomföras?
  • Hur ska kompetens skapas hos medarbetarna?
  • Hur ska engagemang skapas hos medarbetarna?

En förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är en öppen kommunikation med berörda personer samt en kontinuerlig uppföljning.