Värdeskapande och mätning

Värde skapas i processer. Det är hos kunden som det skapade värdet bedöms. Värdet kan mätas, t ex i form av nöjd kund index (NKI).
Effektiviteten i processen kan också mätas genom att tiden för genomförande av processen mäts samt genom att resursförbrukningen mäts.
En process kan skapa en produkt eller en tjänst eller en kombination av dessa.

P4