Processer

Definitionen av en verksamhetsprocess är:

P1
       Sammanhängande aktiviteter som skapar ett kundupplevt värde.

Kunden kan vara antingen en extern kund eller någon inom verksamheten.