Syften med verksamhetsbeskrivningar

Strukturerade verksamhetsbeskrivningar kan ha olika syften bl a beroende på vem eller vilka som ska använda beskrivningen.

  • Ett syfte är att den som skapar beskrivningen använder den för att själv bättre förstå eller klargöra ett förhållande.
  • Ett annat syfte är att möjliggöra en kommunikation med andra personer. Dessa personer kan vara en mindre grupp som tillsammans tar fram en beskrivning, t ex under ett modelleringsseminarium.
  • Ett tredje syfte kan vara att underlätta kommunikationen i en större grupp då kanske inte alla kan delta i ett seminarium tillsammans. Detta senaste syfte ställer mycket stora krav på den modell som tas fram. Den måste vara tydlig och kommunicerbar till alla de intressenter som ska kunna ta del av den.