Processkarta på övergripande nivå

I nedan exempel illustreras Roders sätt att grafiskt beskriva verksamheten på övergripande nivå.
Företagets viktigaste verksamhetsprocesser beskrivs utifrån ”vad som görs”
Processkarta
Exemplet visar ett tillverkande företags viktigaste verksamhetsprocesser.