Exempel på verktyg

Nedan finns några exempel på Roders verktyg.
Klicka på länken så laddas verktyget ned till din dator.
Exempel på Peng-verktyget är under utarbetande.

Med detta verktyg vill Roder betona vikten av att det inte bara behövs verksamhets- och teknikkompetens i ett förändringsarbete utan också det vi kallar för förändringskompetens.
Med detta verktyg vill Roder illustrera sambandet mellan Verksamhet, Informationssystem (IS), och resurser inom Informationsteknik (IT). Var man skall bedöma lönsamheten av Informationssystem (IS) och Informationsteknik (IT) samt vilken kompetens som krävs för att fatta beslut om Informationssystem (IS).