Uppdatering av verktyg

Sätten att arbeta med verksamhetsutveckling förändras successivt. Nya metoder utvecklas och nya begrepp tillkommer.
Vår ambition är att löpande aktualisera och modernisera Roders verktyg.
Nu har vi valt att göra om strukturen i verktygslådan för att lättare kunna finna de mest tillämpliga verktygen för olika situationer. Den struktur vi valt är den följande:

 • Förklaringsmodeller Roder
 • Referensmodeller
 • Checklistor intervjuer-beskrivningar
 • Enkätsystemet
 • Systemdiagnos med enkäter
 • Övriga enkäter
 • IS/IT strategi
 • Nyttovärdering
 • Marknadsföring - försäljning
 • Systemanskaffning - offertutvärdering
 • Projektarbete
 • Processer
 • Tools (verktyg översatta till engelska)
 • Övriga verktyg