Roderlogga 2010-05-22

      Synsättet utgår från en helhetssyn på verksamheten
Verksamhet
                       har fokus på mål och kundnytta

stöder tydliga ansvarsgränser och ett systematiskt arbetssätt