Roderlogga 2010-05-22

Syftet är att

- tydliggöra verksamheten

- skapa insikt och förståelse

- underlätta ständig förbättring

- skapa samsyn

- underlätta kommunikation

- öka tydligheten mot kunder och leverantörer

- utveckla förändringskraft