Program

Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering och kaffe

09:30 - 11:30
Kursprogram och förväntningar
Roders Synsätt
Kaffe c:a 10:00
Rodermodellen
Gruppuppgift - Analys av Rodermodellen

11:30 - 12:30
Lunch

12:30 – 16:30
Verksamheten och informationssystemen
Informationssystem, IS, och informationsteknik, IT.
Gruppuppgift – Innehåll i en IS/IT-strategi
Kaffe c:a 14:30
Ledningens styrning av IS/IT
Nyttovärdering – Peng-modellen

Dag 2
09:00 - 11:30
Arbete med verksamhetsprocesser
Gruppuppgift kring en modell med ”simbanor”
Kaffe c:a 10:00
Exempel på kartor med processer

11:30 - 12:30
Lunch

12:30 – 15:00
Verksamhetsprocesser på översta företagsnivån
Gruppuppgift – Att göra en processkarta
Kaffe c:a 14:30

15:00 – 16:30
Att leda förändring
Roder Internet, Roder verktyg, Roder enkätsystem
Sammanfattning och feedback